TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2015 Say: 2 Alan: Ampirik ktisat

Esra Yksel Ac
KALKINMA VE E??T?M?N EKONOM?K BOYUTU TRK?YE?DE ??S?ZL?K VE E??T?M HARCAMALARI ARASINDAK? ?L??K?N?N KANT?L REGRESYON YNTEM? ?LE ANAL?Z?
 
Kalknma, yaklak yarm yzyldr, ekonomik bymenin tesinde insann yaam koullarnn iyiletirilmesiyle ilgili bir kavram haline gelmeye balamtr. Yeni kalknma anlay, isizlik ve yoksullukla mcadeleden, eitim ve salk bata olmak zere temel ihtiyalarn giderilmesine kadar uzanan, kalknmann srdrlebilirliini ve insani gelime boyutunu gzeten bir bak asn yanstmaktadr. Bu almada, kalknma anlaynda meydana gelen deiimler erevesinde eitim ve eitimin ekonomik boyutu ele alnmakta, Trkiye ve gelimi lkelerdeki eitli verilerin karlatrlmas yaplarak Trkiye'de eitimin kalknma asndan mevcut durumu ortaya konmaktadr. Ayrca isizlik oran zerinde etkisi olduu dnlen eitim harcamalar/GSYH, eitim harcamalar/kamu harcamalar ve eitime ayrlan bte/toplam bte deikenlerinin Kantil Regresyon yardmyla ilikileri analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Kalknma, sizlik, Eitim, Eitim Harcamalar, Beeri Sermaye, Kantil Regresyon


DEVELOPMENT AND ECONOMC ASPECT OF EDUCATON THE ANALYSIS OF CORRELATION BETWEEN UNEMPLOYMENT AND EDUCATIONAL EXPENDITURE IN TURKEY ACCORDING TO QUANTILE REGRESSION MODEL
 
Almost half a century ago, development began to become a concept far beyond an economic growth a concept of improving living conditions for people. The new sense of development is reflection of a viewpoint which spreads out from fighting unemployment and poverty to meeting basic needs like health and education, and pays regard to sustainability and human development dimension of development itself. This study deals with education and its economic aspect within the frame of transformation in development concept, and manifests the present state of education in regard to development in Turkey comparing its data with the developed countries. The study analyses also, with the help of Quantile Regression Analysis Model, the correlation of variables: educational expenditure which is thought to affect the unemployment rate / GDP, educational expenditure / public expenditure and educational budget / total budget.

Keywords: Economics, Development, Unemployment, Education, Education Expenditure, Human Capital, Quantile Regression


Detay

ÇERK